Juhana Marttinen Architects / Projects / Nokia School / Description

 

"ÄL-LI"

Nokian uusi koulurakennus vahvistaa Koskenmäen alueen identiteettiä ja vetovoimaisuutta. Koulu on
selkeästi julkinen rakennus, jossa on kuitenkin huomioitu lapsen mittakaava. Koulu on uudenlainen
oppimisympäristö, jossa arkkitehtuuri tukee lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja kehittymistä.


Piha-alue ja liikenneratkaisut

Välituntipihat avautuvat valoisiin ilmansuuntiin ja rauhallisempi alkuopetuksen piha on erotettu vanhempien
oppilaiden pihasta. Rakennus avautuu sylimäisesti välituntipihalle. Pääsisäänkäynnin edessä on
toiminnallinen aukio, ja siihen liittyvä, rinnettä myötäilevä ulkoilmakatsomo ulko-opetusta ja tapahtumia
varten.

Keittiön ja teknisen työn huoltoliikenne on sijoitettu turvallisesti koulun taakse erilleen välituntipihasta.
Huoltopiha on mitoitettu siten, että jakelukuorma-auto pystyy kääntymään pihalla ongelmitta. Pysäköinti on
järjestetty tontin ajoyhteyden välittömään läheisyyteen. Saattoliikenne käyttää hyväkseen pysäköintialueen
ajoväyliä eikä risteä jalankulun kanssa.


Tilat

Koulun sydämenä on kaikkia tiloja yhdistävä avara ja valoisa aula/ruokailutila ja 2.kerroksessa kirjasto, joka
on kaiken ikäisten oppilaiden helposti saavutettavissa. Aula toimii koulun kokoontumistilana ja on
juhlakäytössä suoraan yhteydessä liikuntasaliin.

Kotiluokat ryhmittyvät kolmeksi soluksi, joilla on jokaisella oma soluaula/ryhmätyötila sekä uloskäynti.
Käytävissä on vältetty pitkänomaisia muotoja. Tontin topografia mahdollistaa sen, että kahdesta solusta
pääsee suoraan maantasosta välituntipihalle. Kotiluokkien ryhmittelyllä on muodostettu eri luokka-asteille
kotisoluja, jotka tukevat ajatusta siitä, että lapsilla on rauhallinen ja miellyttävä, ryhmän kautta omaksi
miellettävä kotialue.

Iltapäiväkerhon tila on alkuopetuksen solussa ja siitä on näköyhteys saattopaikalle.
Musiikkiluokka sijoittuu lähelle liikunta- ja juhlasalia, jolloin soitinten siirtäminen on helppoa. Kuvaamataito ja
tekstiilityö muodostavat oman tilakokonaisuuden, joka mahdollistaa ko. aineiden synergian ja iltakäytön.
Samasta iltakäytön sisäänkäynnistä pääsee myös liikuntatiloihin, teknisten töiden iltakäyttö on mahdollista
suoraan takapihalta. Väestösuojan tilat on otettu hyötykäyttöön.

Hallinto- ja opettajien tilat on sijoitettu keskeisesti ja niiden vieressä ovat oppilashuollon tilat omalla
rauhallisella odotustilalla.


Energiatehokkuus

Rakennuksessa on monin tavoin huomioitu energiatehokkuus. Kohteen massa on erittäin kompakti, jolloin
vaipan pinta-ala suhteessa tilavuuteen on pieni. Rinneratkaisun myötä osa ulkoseinästä on maanvastaista
seinää, mikä osaltaan vähentää lämpöhäviöitä. Teknisistä ratkaisuista mainittakoon lämmön talteenotto
kaikista ilmanvaihtokoneista (ml. keittiö), sekä massavirtasäätö. Nykyaikaisella massavirtasäätötekniikalla
saavutetaan merkittäviä energian säästöjä eri LVI-järjestelmissä, ks. järjestelmäkuvaukset.


Jatkosuunnittelu

Lopputuloksen onnistumiseksi olennaista on tiivis yhteistyö käyttäjien kanssa. Arkkitehtisuunnittelu
toteutetaan kokonaan tietomallipohjaisesti kalustusta myöten. Tämä mahdollistaa havainnollisten 3D-kuvien
ja seinäprojektioiden tuottamisen kaikista tiloista, jolloin suunnitelmien arviointi ja kommentointi on tilaajalle
helpompaa.


Laajuustiedot

Hyötyala 2 898 m²
Bruttoala 4 206 m²
Tilavuus 19 340 m³